CZ   EN

Produkty & Služby

  • Stanovení hodnoty společnosti, posouzení hospodaření a finanční situace
  • Vyhledání strategického partnera
  • Prodej podniku formou výběrového řízení
  • Akvizice společnosti, realizace due diligence
  • Vyhledání financování pro investiční záměr nebo akvizici
  • Poradenství při restrukturalizaci společnosti
  • Poradenství při řešení složitých majetko-právních tuzemských či mezinárodních vztahů
  • Poradenství při řešení významných pohledávek a závazků